PATISER

Patiserul preparã în laborator sau în unitãtile industrializate, produsele de patiserie în vederea comercializãrii. Dupã ce receptioneazã (cantitativ si calitativ) materiile prime si auxiliare, le depoziteazã si le conservã pânã la introducerea în fabricatie. Apoi sorteazã, curãtã, cerne si dozeazã materiile prime, dupã care urmeazã prepararea aluaturilor, cremelor si compozitiilor; dupã aceastã etapã, se trece la modelarea si coacerea preparatelor (foetaje), umplerea si asamblarea produselor de patiserie. Ultima parte a muncii patiserului constã în finisarea produselor, glasarea si decorarea lor.

In activitatea sa, acesta utilizeazã dispozitive de încãlzire si coacere (cuptoare, etuve, boilere) masini de preparat si fabricat (malaxoare, laminor, dozatoare automate), echipamente frigorifice (frigidere, vitrine frigorifice, dulapuri si camere frigorifice) si alte ustensile cum ar fi: forme pentru decor, trusã de sprituit, diverse vase, site, unelte, dulapuri, cântare, cazane, tãvi etc.

Patiserul îşi desfăşoară activitatea în unităţile de patiserie, specializate în fabricarea diferitelor tipuri de produse de patiserie. Acestea pot fi unităţi complet automatizate sau unităţi neautomatizate. Ocupaţia presupune o sferă largă de componenţe, având în vedere gama variată a produselor de patiserie , precum şi a tehnologiilor specifice fiecărui sortiment în parte.

Patiserul trebuie să lucreze cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de protecţie a mediului şi nu în ultimul rând, a normelor de igienă şi siguranţă a alimentelor. Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare ocupaţiei de patiser în vederea eficientizării activităţii.

Asadar, un bun patiser trebuie sa detina un set de competente generale si specifice care nu pot fi dobandite decat in urma calificarii in aceasta meserie si ulterior in urma practicarii meseriei alaturi de patiseri experimentati. Astfel, un bun patiser are:

Competenţe generale: Comunicare; Lucru in echipa; Mentinerea unui loc de munca sigur si curat; Organizarea locului de munca.

Competenţe specifice ocupaţiei: recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare, depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare, a semifabricatelor şi a produselor finite de patiserie, pregătirea materiilor prime şi auxiliare, prepararea şi prelucrarea aluaturilor, asamblarea, coacerea semifabricatelor, pregătirea produselor pentru depozitare sunt cele care vor concura la realizarea unor produse finite de patiserie de calitate corespunzătoare.

În acelasi timp, pe lângă cunoştinţele tehnologice, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei. Ocupaţia presupune şi o bună rezistenţă la condiţiile de lucru relativ dificile: condiţii de umiditate, temperatură relativ ridicată, lucru în picioare.