OSPĂTAR / CHELNER

Chelnerul (ospãtarul) asigurã servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentatie publicã; Serveste la cererea consumatorilor preparate culinare, bãuturi si alte produse comestibile. Obiectivul minimal pe care-l urmãreste este satisfacerea momentanã a consumatorului, iar obiectivul maximal este sã-l convingã pe acesta cã, de fiecare datã când va reveni, va avea aceleasi satisfactii. Efectul astfel obtinut se va materializa în planul ridicat al încasãrilor, în afluxul consumatorilor. Serviciul propriu-zis constã în primirea clientilor si stabilirea relatiei cu acestia (salutul, pronuntarea numelui clientului, dacã este cunoscut,informarea lor sugestivã, verbalã si prin listã).

În activitatea sa, chelnerul foloseste diverse materiale auxiliare: servet, blocnotes, creion, chibrit, carnet de plãti, monedã divizionarã, liste de preparate si bãuturi, borderou de plãti si bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: tacâmuri, veselã, pahare, sticle, sifoane, platouri, clesti, mãsute pentru transportul preparatelor, masa de serviciu, mese pentru consumatori, scaune flori, servetele etc.

Un bun ospatar trebuie sa detina un set de competente generale si specifice care nu pot fi dobandite decat in urma calificarii in aceasta meserie si ulterior in urma practicarii meseriei alaturi de ospatari experimentati de la care sa „fure” meseria. Astfel, un bun ospatar are:

Competenţe generale: Comunicare; Lucru in echipa; Mentinerea unui loc de munca sigur si curat; Organizarea locului de munca.

Competenţe specifice: Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă; Preluarea comenzilor clienţilor; Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor; Încasarea contravalorii serviciilor oferite.

Ospatarul trebuie sa fie un bun cunoscator al preparatelor culinare pe care le serveste, al bauturilor de orice fel, sa aiba deprinderi temeinice de tehnica servicii, sa cunoasca regulile de protocol si sa-si insuseasca expresiile uzuale si in limbile de circulatie internationala. Indemanarea ospatarului consta in rapiditate, spirit de observatie, atentie distributiva si atitudine corespunzatoare fata de consumatori.

Activitatea ospatarului se desfăşoară în spaţiu protejat. Acesta poate prezenţa un nivel ridicat de zgomot, fum de ţigară. De obicei munca se desfăşoară după un orar fix. Cele mai multe sarcini sunt structurate şi executate sub presiunea timpului. Munca presupune interacţiuni interpersonale frecvente. Exista riscul de dezvoltare a unor afecţiuni datorită expunerii constante la fum de ţigară şi zgomot.