COFETAR

Cofetarul este muncitorul calificat, capabil să asocieze componente alimentare prin diverse metode şi procedee cu scopul obţinerii produselor cu însuşiri senzoriale deosebite, uşor asimilabile, cu valoare nutritivă şi energetică sporită, numite produse de cofetărie şi patiserie. Rezultatul muncii cofetarului urmează să satisfacă necesităţile şi preferinţele celor mai variate categorii de consumatori, diferiți ca vârstă, meserie, stare de sănătate, obiceiuri alimentare şi tradiţii naţionale.

Cofetarii trebuie să posede un volum suficient de cunoştinţe teoretice referitoare la sortimentul produselor de cofetărie şi patiserie, proprietăţile fizico-chimice şi organoleptice ale materiilor prime, utilizate la prepararea produselor de cofetărie şi patiserie, condiţiile de admisibilitate pentru semipreparatele coapte, semipreparatele de finisare şi decor, precum şi pentru produsele finite. Aceştia trebuie să cunoască şi să respecte instrucţiunile tehnologice/rețetele de preparare a produselor de cofetărie şi patiserie, să posede deprinderi practice de organizare a procesului şi locului de muncă, să respecte măsurile de securitate și sănătate în muncă, de igienă şi siguranţă alimentară

Asadar, un bun cofetar trebuie sa detina un set de competente generale si specifice care nu pot fi dobandite decat in urma calificarii in aceasta meserie si ulterior in urma practicarii meseriei alaturi de cofetari experimentati. Astfel, un bun cofetar are:

Competenţe generale: Comunicare; Lucru in echipa; Mentinerea unui loc de munca sigur si curat; Organizarea locului de munca.

Competenţe specifice: aprovizionarea locului de muncă cu materie primă şi ingrediente ; pregătirea ingredientelor; prelucrarea ingredientelor pentru producere; Prepararea aluaturilor ; Modelarea semiproduselor pentru coacere ; Coacerea (semi) produselor; Prepararea siropurilor și glazurilor ; Prepararea caramelului; Prepararea cremelor, compozițiilor şi umpluturilor ; Prepararea fondantei și marțipanului ; Asamblarea produselor de cofetărie şi patiserie ; Decorarea produselor de cofetărie şi patiserie ; Pregătirea produselor de cofetărie şi patiserie pentru stocare ; Pregătirea produselor de cofetărie şi patiserie pentru comercializare.

In acelasi timp, cofetarii trebuie să cunoască părţile componente şi principiul de funcţionare a utilajului de laborator / secţiei de producere şi să posede deprinderi practice de exploatare a acestuia. Pe lîngă aceasta, trebuie să cunoască şi să poată utiliza corect ustensilele, dispozitivele, accesoriile şi echipamentele aplicate în procesul tehnologic.

Cofetarii calificaţi trebuie să poată executa toate operaţiile procesului tehnologic de preparare a produselor de cofetărie şi patiserie, de la cele mai simple, ce necesită un nivel de pregătire profesională mai inferior, până la operaţii complexe de preparare a torturilor la comandă, cu un decor artistic adecvat sarcinii de lucru. Aceştia trebuie să fie capabili să asocieze semipreparatele de cofetărie şi patiserie în sisteme bine determinate sau după fantezie pentru a obţine valori de întrebuinţare şi efecte psiho-senzoriale (aromă, aspect, gust, consistenţă), solicitate de consumatorul contemporan.

În procesul de lucru Cofetarii trebuie sa dea dovadă de responsabilitate, capacitate de autoorganizare, atenție la detalii și creativitate, precum și răbdare, flexibilitate și receptivitate la doleanțele clientului.

Produsele de cofetărie şi patiserie pot fi preparate atât de către un singur specialist, cât şi în echipe, care întrunesc muncitori cu diferite nivele de calificare. Operaţiile de pregătire a materiei prime, de preparare a semipreparatelor coapte şi a celor de finisare şi decor sunt efectuate de către muncitorii cu categoriile de calificare inferioare, iar operaţiile de asociere (combinare) a semipreparatelor precum şi operaţiile de finisare şi decor sunt efectuate de specialişti cu categorii de calificare superioare.

În prezent se înregistrează o sporire a consumului de produse de cofetărie şi patiserie cu valoare energetică mai redusă (cu un conţinut mai redus de glucide uşor asimilabile şi grăsimi saturate). Din acest motiv cofetarii trebuie să tindă permanent spre perfecţionare, spre elaborare de reţete noi, ce conţin produse ecologic pure şi asigură o alimentaţie sănătoasă și echilibrată.